Archive | September 2012

Bengkel Mengoptimum Penggunaan dan Pengintegrasian Sumber Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat dalam P&P

18 September 2012, menghadiri Bengkel Mengoptimum Penggunaan dan Pengintegrasian Sumber Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat dalam P&P di PKG Daerah Pasir Mas.

Tempat : PKG Rantau Panjang

Tarikh : 18 hingga 20 September 2012

Masa : 8.00 pagi hingga 4.30 petang

Membincangkan mengenai 4 modul iaitu

  1. Peranan GPB/GPICT dan GPM
  2. Kemahiran abad ke 21 dalam pembelajaran dan pengajaran (P&P)
  3. Kemahiran pengintegrasian sumber pendidikan berasaskan TMK dan Komunikasi dalam P&P
  4. Smart School Qualification Standards

Pautan berkaitan

Foto

Advertisements

TM School Broadband telah dipotong tanpa notis

15 Ogos 2012, Servis TM School Broadband telah dipotong perkhidmatan tanpa sebarang notis dan maklumbalas secara formal mengenai perkara tersebut.

Apabila pihak TM dihubungi, mereka hanya memberitahu secara am bahawa pembaikian sedang dibuat. Sehingga kini sambungan TM broadband belum dipulihkan.

Posting ini akan di update jika sambungan dipulihkan semula.

Update:

24 September 2012. Selepas berhubung dengan pihak TM, PKG dan PPD, pihak teknikal TM telah membuat penyelengaraan susulan terhadap sambungan kabel TM. Sambungan TM Schoolnet Broadband kembali berfungsi pada waktu tengahari.