Archive | March 2013

Bengkel Pembinaan Pelaporan STS melalui Aplikasi Google Drive

Kelompok PKG Kedai Tanjong berbengkel di PKG Mekasar menyediakan laporan STS mengenai kerosakan peralatan ICT sekolah melalui aplikasi Google Drive. PKG Kedai Tanjong bertanggungjawab mengumpul laporan-laporan kerosakan peralatan ICT untuk dihantar kepada pihak BTP.

Tarikh : 11 – 12 March 2013
Masa : 8.30 pagi hingga 4.30 petang
Tempat : PKG Mekasar

Advertisements