Archive | May 2013

Ujian UKM1 PERMATApintar 2013

Sibuk mengendalikan murid untuk menjalani ujian UKM1 PERMATApintar.

Murid berumur 8 tahun dan beragama Islam layak untuk mengikuti program PERMATAinsan di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Syarat, lulus UKM1, UKM2 dan USIM-1.

Mereka yang berumur 9 hingga 15 tahun ditawarkan program Perkhemahan Cuti Sekolah PERMATApintar UKM dan mendapatkan peluang untuk belajar di Pusat PERMATApintar Negara.

Maklumat yang diperlukan dari murid
1. Surat beranak
2. Kad pengenalan bapa dan ibu
3. Maklumat lanjut keluarga dan nombor berhubung.

Maklumat lanjut di http://sksit.alturl.com/arkibberita/ujianukm1permatapintar

Advertisements