Archive | April 2018

Manfaat Dan Meningkatkan Penggunaan VLE

Unicliq dengan kerjasama KPM/BTPN/PKG telah mengadakan satu taklimat dan bengkel kepada murid SKSIT dan guru untuk memanfaatkan dan meningkatkan penggunaan VLE sekolah.

Advertisements